rooster opendagen

Opendagen 2019
zaterdagmorgen 2mrt. van 10.30 – 12.00 uur in de bibliotheek in Monster
Van 10.30 – 11. 00 uur voorlichting over Digitaal nalaten d.m.v. een PowerPoint presentatie vertellen we u wat u allemaal moet regelen.
Daarna gelegenheid tot het stellen van vragen.
Van de volgende opendagen is de locatie nog niet bekend.

Wordt zo spoedig mogelijk ingevuld.
zaterdagmorgen 6 april .
zaterdagmorgen 4 mei
zaterdagmorgen 1 juni
zaterdagmorgen 31 augustus
zaterdagmorgen 5 oktober
zaterdagmorgen 2 november
zaterdagmorgen 7 december